top of page
TBD-heder-02.jpg

Technik budowy dróg

Nowy kierunek szkolny pod patronatem PBD

Patronat PBD

W dniu 06.06.2023 r. podpisaliśmy umowę z Powiatem Głogowskim i Zespołem Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie na objęcie patronatem kierunku Technik budowy dróg.

Relacja video z podpisania umowy patronackiej

Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego uczniów szkoły, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów szkoły do podjęcia zatrudnienia.

PBD-patronat-umowa.jpg

Praktyczne wsparcie PBD dla głogowskiej szkoły

Praktyczny wymiar patronatu będzie realizowany poprzez następujące formy wsparcia.

 • współorganizowanie wycieczek zawodowych,

 • organizację dnia otwartego u patrona,

 • wzajemne planowanie kształcenia 
  w zawodzie technik budowy dróg,

 • organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów dla uczniów i nauczycieli szkoły

 • bezpłatną praktyka zawodowa 
  u patrona dla wszystkich uczniów 
  z klas objętych patronatem,

 • organizowanie wspólnych uroczystości,

 • wspieranie finansowe najlepszych uczniów z klas objętych patronatem,*

 • możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły u patrona,

 • dofinansowanie odzieży roboczej na zajęcia praktyczne,

 • doposażenie biblioteki szkoły w książki związane z tematyką budowy dróg

 • wydruk przez patrona wybranych przez szkołę materiałów dydaktycznych
  i promocyjnych

*Wsparcie w postaci wypłaty stypendiów po każdym semestrze dla najlepszego ucznia z przedmiotów zawodowych na każdym etapie kształcenia.

Patronat-PBD-Piotr-Pietruszko.png

Nasze obserwacje potwierdza coroczna prognoza Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której po raz kolejny wskazano, że zawód technik budowy dróg znajduje się
w istotnym zapotrzebowaniu dla całego kraju oraz m.in. województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Piotr Pietruszko, Prezes Zarządu PBD Sp. z o.o.

5-letni cykl kształcenia w dwóch kwalifikacjach

W trakcie 5-letniego cyklu kształcenia uczniowie będą zdawać dwie kwalifikacje:
 

BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.15 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

 

Praca czekająca na absolwentów kierunku

Absolwent kierunku będzie mógł znaleźć pracę m.in. jako: operator maszyn drogowych, bitumiarz, brukarz, kosztorysant, majster a każdą z wymienionych specjalizacji można wykonywać w naszej firmie, do czego będziemy zachęcać.

Jestem dumny z kolejnej klasy patronackiej, to dowód na to że
w naszym powiecie nie kształci się bezrobotnych, a odpowiada na potrzeby rynku pracy. To ogromna szansa dla uczniów, którzy po zakończeniu edukacji od razu będą mogli znaleść pracę w zawodzie.

Jarosław Dudkowiak, Starosta Głogowski

bottom of page